Projekt összefoglalása

A CLLD* pályázat keretében újul meg a Debrecen, Monti ezredes u. 3. sz. alatti önkormányzati tulajdonú közösségi tér


Cívis Lokális Lehetőségek Debrecenben című projekt keretében létrejött Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiában megfogalmazott fejlesztési elképzelések:
http://clld-debrecen.hu/

1990 óta Debrecenben és vonzáskörzetében működő egyesületünk a Valcer Táncstúdió 2005-ben költözött a jelen pályázat keretében fejlesztendő 519 m2-es alapterületű magasföldszinti belvárosi ingatlanba. Az épület Debrecen Megyei Jogú Város tulajdonában áll. Szervezetünk 2005-ig 24 másik debreceni civil szervezettel együtt a Debrecen, Kossuth u. 1. sz. alatti volt Ifjúsági házban működött, majd annak felújításakor elköltöztünk, s ekkor nyílt lehetőségünk a Monti ezredes u. 3. sz. alatti – ugyancsak önkormányzati tulajdonú – ingatlan elfoglalására.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata közművelődési megállapodás megkötésével ismerte el a kulturális élet, a közösségfejlesztés terén végzett munkánk jelentőségét, s adott lehetőséget az épület kulturális célú hasznosítására. A klasszikus és moderntáncok oktatása, versenyeztetés, előadó-művészeti tevékenység és közösségi-kulturális programok szervezésé zajlik az épületben immár 17 éve.

Az ingatlan használatáért bérleti díjat nem fizetünk, ugyanakkor az épület fenntartásának teljes költsége közösségünket terheli. Alapvető érdekünk tehát, hogy minél alacsonyabb rezsiköltséggel működjünk, hiszen bevételeinket inkább a szakmai munka, azaz tagjaink és közösségeink fejlesztésére kívánjuk fordítani.

Az ingatlant az évek során saját forrásból, szülői, támogatói összefogással fokozatosan formáltuk: falak bontásával, terek átalakításával két táncterem, balett-terem, gyereksarok, adminisztrációs iroda, kellék- és jelmeztár, öltözők és mosdók és szülői váró kerültek kialakításra és részleges felújításra.

Az elmúlt években önrészből a hibaelhárítás, állagmegóvás és fejlesztés történt: a lapostetőn a beázás megszüntetése, részleges tetőfelújítás, akadálymentes mosdó kialakítása, parkettázás, az utcafronti ablakok és bejárati ajtók cseréje, kétévente tisztasági festés.

Pályázati források felhasználásával vált lehetővé a mosdók, öltözők, közlekedő-helyiségek újracsempézése, a szaniterek cseréje, a vízvezetékrendszer részleges felújítása, az öltöző és mosdóajtók cseréje, közlekedőhelyiség járófelületének megújítása és két táncteremben klímaberendezés telepítése. Ezekkel a fejlesztésekkel a táncpróbák és a közösségi együttlétek szempontjából sokkal komfortosabb, biztonságosabb, térben és időben jobban kihasználható lett az épület.

A TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00888 azonosítószámú projekt keretében az épületet körülvevő elavult, alumínium ablakok és teraszajtók cseréje, energiatakarékos lámpatestek felszerelése valósul meg első körben. Ezt követően leehetőség nyílik a nagyterem megújítására: törött tükrök cseréje, a lambéria eltávolítása után parketta felújítás és festéssel zárulnak a munkálatok.

A nyílászárók cseréjével és a világításkorszerűsítéssel energiát takarítunk meg és javul az épület hő és hangszigetelése is. A munkálatokkal újabb lépést teszünk a célközönségünk által igényelt professzionális környezet megteremtése felé, s a fejlesztést követően szervezetünk még magasabb szinten lesz képes rendezvények, kulturális és közösségfejlesztő programok megvalósítására.