Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

Heti szakkör alsó tagozatban

Gyermektánc szakkör keretében a tánctanulás megalapozása:

Gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok, Gyermektánc koreográfiák; egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat és mozgássor) előadásával csoportban és egyénileg.

18 alkalommal, alkalmanként 45 perc

Alkalmanként 20 résztvevővel

2011. I. félév – április 01. és június 30. között 8 alkalom,

2011. II. félév – október 01. és december 31. között 10 alkalom

Versenyek, vetélkedők

  1. Maratoni táncverseny a tánc világnapja alkalmából: tánc és illemtan verseny
  2. „Ki nyer ma? Tánc és muzsika nem csak tíz percben!” – csapatverseny tánc – zene – képzőművészet témakörben – diáknap keretében lebonyolított vetélkedő az iskola által választott időpontban

2 alkalommal, alkalmanként 4 óra

Alkalmanként 40 résztvevővel

2011. II. félév (október-december)

2012. I. félév (április-június 10-ig)

Témanapok

Kulturális műsorok bemutatása és a résztvevők bevonása a programba témanapok keretében

  1. „Valceremónia” –latin-amerikai és standard táncok bemutatója– tánctörténet képekben kiállítás és előadás, össztánc
  2. „Népek táncai, tánccal a Föld körül” – táncbemutató, kiállítás és tánctanítás – nemzeti jelleg megmutatkozása a táncban
  3. „Az élő zene varázsa” – tánc- és hangszerbemutató, tánciskola zenekari kísérettel

3 alkalommal, alkalmanként 4 óra

Alkalmanként 200 résztvevővel

2011. I. félév (április-június)

2011. II. félév (október-december)

2012. I. félév (április-június 10-ig)

Témahét

Helyben rendezett intenzív tánctábor

melyben a választott táncok technikájának elsajátítására, begyakorlására nyílik lehetőség, s a tanulók képesek lesznek azok stílusos eltáncolására, közönség előtti bemutatására.

A választható tematika tartalma:

Klasszikus táncok és egy formációs tánc, pld. Palotás, Keringő, Polka

1 alkalommal, 4 nap, naponta 6 óra

 

Alkalmanként 20 résztvevővel

2011. I. félév