Projekt Összefoglalása

A projekt átfogó célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. 

A konkrét cél, hogy a célcsoportok szélesebb körben megismerhessék az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak az ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódások. 

A programok kiemelten célozzák a háztartások energiatudatos működésének elősegítését azáltal, hogy praktikus tanácsok átadása történik, ún. „filléres megoldások” kerülnek bemutatása a programok során, ezzel biztosítható, hogy a kitűzött célok gazdaságosan valósuljanak meg, és a későbbiekben is fenntarthatóak maradjanak. 

Cél, hogy megismertessük azokat a – mindenki számára elérhető és megfizethető – energiahatékony felhasználási módszereket és felhasználó barát technológiákat, amelyek alkalmazása nem jelent elviselhetetlen terhet, de egyértelműen mérhető eredményekhez vezet! Cél, hogy bemutassuk és megismertessük a közönséggel a megújuló energiaforrásokat és a bennük rejlő lehetőséget, illetve bemutassuk, hogy ehhez hogyan juthatnak hozzá.

A projekt célcsoportjai:

1. célcsoport: A Valcer Táncstúdió egyesületi tagjai, hobbi és versenytáncosai, melyek között vannak felnőttek és gyermekek egyaránt.

2. célcsoport: az 1. célcsoportba tartozó táncosok szülei, baráti körének tagjai.

3. célcsoport: egyesület által alapított intézmények, mint például a Valcer Alapfokú Művészeti iskola, mely közel 700 diákkal és 16 pedagógussal működik.

A kommunikációs szempontból megállapított célcsoportok természetesen nem jelentenek homogén közösséget, számtalan szempont szerint tovább szegmentálhatók. Összességében viszont elmondható, hogy esetükben a költséghatékonyság mellett sokkal hangsúlyosabban jelentkezik a következő generációk jövőjéért, életminőségéért való jogos aggodalom.

A gyermekek és fiatalok megszólítása különösen indokolt, mivel a felnövekvő nemzedék számára a legfontosabb a környezettudatos fogyasztás és hatékony energiafelhasználói attitűd kialakítása, hiszen a fenntartható fejlődés az ő jövőjük záloga. A gyerekek esetében különösen jelentős az interakció hatása, hiszen a gyerekek egyrészt maguktól is beszámolnak otthon az iskolában történtekről, másrészt erre a szülők részéről is van igény.

Az általános és középiskolások tekinthetőek a szemléletformálás leghatékonyabban elérhető csoportjává. Nekik – a most felnövekvő új nemzedékként – jellemzőjük lehet a környezettudatosság, az ésszerű energiafelhasználás és a környezeti összefüggésekben való gondolkodás. Számukra már a szocializáció része kell, hogy legyen a környezetvédelmi szempontok döntéseikben való érvényesítése, a hatékony energia- és erőforrás-felhasználás, valamint a megújuló energiák ismerete és használata. Esetükben ez már nem időszakosan kell, hogy megvalósuljon, hanem a mindennapokban kell reflexszerűen érvényesülnie.

A gyermekek és fiatalok mellett a nők megszólítása is kiemelten fontos, hiszen a tervezett programok során a háztartások energiatudatos működését is be kívánjuk mutatni. A nők, mint a legfőbb energiafogyasztók, a háztartások vezetői rendkívül sokat tehetnek a környezetterhelés csökkentéséért.

Nyilvánvalóvá kell tenni az aktív felnőttek számára is, hogy a környezetvédelmi szempontok érvényesítése a fogyasztói döntésekben – a takarékos és hatékony energiafelhasználás, az egyes megújuló energiaforrások és a közösségi közlekedési eszközök használata – költségcsökkentő hatású, tehát a személyes kiadásaik lefaragásának eszköze. Mindezzel párhuzamosan a magasabb rendű célok és szempontok tudatosítása is szükséges, hiszen ez a korosztály már tisztában van a fenntartható fejlődés fogalmával, a természeti erőforrások végességével és a szemléletváltás szükségességével.

A projekt tevékenységei

Intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása

A minden évben megtartandó tánc világnapja rendezvény alkalmával információs napok megszervezését és lebonyolítását tervezzük. 

Szakmai koncepció: A témakörnek megfelelően kiválasztott saját előadónk az interaktív előadáson szemlélteti az energiatudatos gondolkodásmód előnyeit (az energiatudatos életmód környezetünkre mért hatásainak szemléltetése, párhuzamban a nem energiahatékony módszerekkel és azok hatásaival), bemutatja a lehetőségeket (a környezetbarát felhasználási módszerek előnyeit, pénztárcánkon is mérhető eredményeit, az elérési lehetőségeket). A program tekintetében cél az is, hogy ösztönözzük a közönséget a hasonló előadásokon, oktatásokon, esetleg rendszeres foglalkozásokon való részvételre és a környezetbarát energia felhasználásra.

1/1.Információs nap tartása az egyesület táncos rendezvényei alkalmával

Várható létszám: 150 fő aktív résztvevő, 170 fő passzív résztvevő

Célcsoport: 1. célcsoport (a Valcer Táncstúdió egyesületi tagjai, 170 fő hobbi és versenytáncos)

Hatás:A rendezvénnyel hallgatók, érdeklődők általános információkat kapnak az energiatudatos magatartásról, az energiatakarékossági lehetőségekről.

1/2. A szülők számára tartandó információs nap

Várható létszám: 50 fő aktív résztvevő

Célcsoport: elsősorban a 2. célcsoport (az 1. célcsoportba tartozó egyesületi tagok, táncosok szülei, baráti köreik tagjai)

Hatás: A lakosság segítése, hogy minél több energiát takarítson meg, környezettudatosan éljen, egészségesebb környezetet kialakítva saját maga- és a jövő nemzedékének egyaránt. Mindezeken túl, a háztartások költségcsökkentése is fontos szerepet tölt be.

Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása: Helyi rendezvényen saját stand felállítását tervezzük, ahol önálló programok kerülnek megvalósításra

Helyi rendezvényen (táncversenyek alkalmával) saját stand felállítása önálló programokkal 

Szakmai koncepció: A programok a fenntartható életmód, az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és a megújuló energiák felhasználásának támogatása a környezeti minőség javításának elősegítése érdekében kerülnek megrendezésre, melynek célja, hogy minél közelebb vigye a meglévő problémákra való megoldásokat a lakossághoz. Továbbá felhívja a figyelmet az energiatudatosság fontosságára. További cél, a környezettudatosság ideájának terjesztése és fejlesztése, a mértékletes és fenntartható jövő érdekében, bevonva a résztvevőket az alkotás és az együttjátszás, szórakozás élményébe, mindezzel megteremtve azt a belső motivációt, hogy akarjanak tenni és tegyenek valamit környezetük jobbá tétele érdekében!

Várható létszám: 62 fő aktív résztvevő, 170 fő passzív résztvevő

Célcsoport: 1. célcsoport (a Táncstúdió tagjai 170 hobbi és versenytáncos)

Tervezett programok:

  • A rendezvényen lehetőség adódik „energiakalkulátor” használatára, ahol a résztvevők információkat és adatokat kaphatnak arra vonatkozóan, hogy különböző energiatakarékossággal, milyen költségeket takaríthatnak meg.
  • Tesztek kitöltésére adódik lehetőség, amely során visszaigazolást kaphatnak, hogy milyen területeken mekkora energia megtakarítást, illetve pazarlást érnek el jelenlegi életvitelükkel.
  • A gyerekek játékos bemutatókon vehetnek részt, ahol megismerkedhetnek az energiatudatos élet előnyeivel.
  • A megújuló energiát hasznosító berendezésekről szóló tájékoztató füzet átadásra minden érdeklődő számára.

Hatás: A fenntartható életmódot és az energiahatékonyságot bemutató előadásoktól azt várjuk, hogy a célcsoport megismerhesse e berendezésekről szóló legfontosabb információkat, ezáltal „közelebb hozzuk” és bemutassuk a legfontosabb megújuló energiaforrásaink (a nap, a víz, a szél, a biomassza, a geotermikus energia) felhasználásának lehetőségét a saját otthonukban. Elvárt hatás elsősorban, hogy növeljük a lakosság hasznos információt a megújuló energiaforrásokról.

Intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató workshopok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett szereplő intézmények munkavállalói számára

A Valcer Táncstúdió által alapított és működtetett valamennyi intézmény (pl: a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola) vezetői és dolgozói, pedagógusai számára energiatakarékos háztartásvezetés workshop szervezése, lebonyolítása. 

Szakmai koncepció: A tevékenység keretében 2 alkalommal energiatakarékos háztartásvezetés workshop megszervezésére kerül sor, elsősorban az intézmények vezetői, dolgozói, és a pedagógusok részére. A workshop alkalmanként 2 egységből és egységenként 2-2 modulból áll majd a lent részletezett tematikával. Az érintett vezetők és dolgozók számára olyan célcsoport specifikus oktatási anyag átadása, megismertetése a cél, amelyet az érintett vezető a dolgozói számára, míg a dolgozó a gyermekek számára tovább adhat.

Várható létszám: 25 fő aktív résztvevő, 170 fő passzív elérés

Célcsoport: 3. célcsoport (egyesület által alapított intézmények vezetői, pedagógusai)

A workshop tematikája az alábbiak szerint épül fel:

1. egység: Mindennapi energiánk használata az otthonokban (az energiáról általában: előállítás, szállítás, tárolás, felhasználás hagyományos és megújuló, alternatív megoldásai előnyökkel, hátrányokkal, a háztartásokban használt energiaforrások)

  1. Modul: Első lépések az energiatudatos otthonok felé 

  2. Modul: Leggyakoribb „energiapazarló” hibák a mindennapi életünkben

2. egység: A gyakorlatban is megvalósítható ötletek átadása

  1. Modul: Filléres megoldások bemutatása

  2. Modul: Öko háztartások kialakítása

Hatás: A háztartásokban alkalmazott energiatudatos magatartással rendkívüli módon lehet a környezetterhelést csökkenteni. Egy tipikus háztartásban a fűtésre használjuk fel a legtöbb energiát, ezért fontos átgondolni, hogy hol és hogyan tudunk megtakarítani például a fűtési energiát. A program célja, hogy olcsó, egyszerű ötleteket adjunk az otthoni mindennapok energiaigényének csökkentéséhez. 

Gyakorlatban hasznosítható ismeretek és tudás átadására alkalmas szakkörök szervezése és lebonyolítása: 

Szakköri foglalkozások szervezése és lebonyolítása a tanórán kívüli foglalkozások keretében. 

Szakmai koncepció: Szakköri foglalkozások szervezése és lebonyolítása a tanórán kívüli foglalkozások keretében, mellyel divatot szeretnénk teremteni a környezeti nevelésnek és a fenntarthatóságnak. A szakköri foglalkozásokat a fiatal táncosoknak szerveznénk 5 alkalommal két csoport bontásában, alsó és felső tagozatos gyermekek számára.

Szakmai, technikai részletek: A szakkör a tanév során a tanmenettel párhuzamosan kerülne megtartásra, heti 1 alkalommal 5 héten át, egyedi tematika alapján. A szakkörön tapasztaltakról és megszerzett tudásról és egy „szakpróba” alkalmával tehetnek tanúbizonyságot a gyermekek. A szakkörök alkalmával a megvásárolt interaktív projektelemek bemutatása, a modellező készletek összeállítása szintén programként tervezett, mellyel a résztvevő tanulók figyelmét kívánjuk felkelteni. Helyszín: a debreceni Monti Ezredes u. 3. sz. alatti működési hely.

Várható létszám: 88 fő aktív résztvevő, 170 fő passzív résztvevő

Célcsoport: 1. célcsoportba tartozó iskolás gyerekek és fiatalok (a 3-17 éves korosztályból a 7-17 éves alsó- és felső tagozatosok, valamint a középiskolás fiatalok) 

Hatás: A személyes élmény, ösztönző hatással bír az egyénre, mely motiválóan hat a későbbi energiatudatosságra. A fiatalok részéről egyfelől fennáll a fogékonyság az új ismeretek és készségek elsajátítására, másrészt az önálló egzisztencia megteremtése során szembesülnek a költségvonzatokkal. A költséghatékonyság mellett sokkal hangsúlyosabban jelentkezik a következő generációk jövőjéért, életminőségéért való jogos aggodalom, így a célzottan, nekik szóló kommunikáció során ezt a szempontot is érvényesíteni kell. Mindemellett figyelembe kell venni, hogy az ő szokásaik, beidegződéseik változtathatók meg a legnehezebben. 

A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása: 

A tanulmányutak tervezzük, hogy a szakkörökön és a helyi rendezvényen megrendezendő energiatudatosságra nevelő foglalkozásokon résztvevő legügyesebb gyermekek részére. 

Szakmai koncepció: A gyermekeket és fiatalokat ösztönző programként tanulmányút megszervezését tervezzük. A gyakorlatorientált szakkörökön és a helyi rendezvényen megrendezendő energiatudatosságra nevelő foglalkozásokon résztvevő legügyesebb, legeredményesebb tanulók jutalmaként egy élményekkel teli egész napos kirándulás kerül megszervezésre. 

Várható létszám: 2 alkalommal 35-35 fő, azaz 70 fő 

Célcsoport: 1. célcsoport (a szakkörökön és a helyi rendezvényen megrendezendő energiatudatosságra nevelő foglalkozásokon résztvevő legügyesebb gyermekek)

Hatás: A tanulmányutakon részt vevő gyermekek és fiatalok egy életre szóló élményt szerezhetnek a kirándulás alkalmával, és így szórakozás közben hasznos információkat kapnak, mondhatni játékosan tanulnak. A sokszor „száraz” tananyagok elsajátítása helyett az interaktív kiállítás mondanivalója sokkal jobban „megmarad”, a személyes élmény ösztönző hatással bír az egyénre, mely motiválóan hat a későbbi energiatudatosságra.

Az egyesület honlapján belül a projekt számára aloldal létrehozása és annak a projekt során elkészített tartalmakkal és szervezett eseményekkel való folyamatos feltöltése, frissítése  

Aloldal létrehozása a www.valcer.hu weboldalon. 

Szakmai koncepció: Az aloldal létrehozásával célunk a megvalósítandó szemléletformálási tevékenységek minden egyes elemének közzététele, a tartalom folyamatos frissítése, az előadások, tervezett programok ütemezésének megjelentetése, a jelentkezések lehetőségének megadásával. Az aloldalon megjelentetésre kerülnek a már lezajlott programok, események beszámolói, leírásai, fotódokumentumai.  

Tervezett funkciók: fórum, hírlevelek, hasznos tippek háztartást vezetők részére, filléres megoldások bemutatása, játékos feladatok a gyermekek részére

Várható látogatói létszám: 170 fő passzív látogató

Célcsoport: a projektre meghatározott valamennyi célcsoport, vagyis az 1., a 2., és a 3. célcsoport.

Hatás: az internet világában elkerülhetetlen, hogy ne használja ki a Táncstúdió, az saját honlapján történő ismeretátadás lehetőségét. Tekintettel arra, hogy nagyszámú látogatója van ezen oldalnak. A korábban nem ismert információk eljuttatása az érdeklődők felé pl: lakossági energiatakarékossági megoldások alkalmazása, mely széleskörű információval segíti az energiatudatos életmódban történő szemléletváltást, valamint ösztönzi az erre az életformára való kialakítást.

Rendezvényeken energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos foglalkozások szervezése és lebonyolítása gyermekek számára

Egész napos helyi rendezvényen, a Családi Valceremónia alkalmával szervezett kreatív, játékos foglalkozások megtartása a gyermekek részére.

Szakmai koncepció: Az intézkedés célcsoportja, főként a 3–10 éves óvodai, tanulói jogviszonyban álló korosztály, akiknek nincs még stabil értékrendjük, véleményük és ismeretük a témával kapcsolatban, amelynek következtében szemléletük még formálható. 

A tervezett játékos foglalkozások az alábbi tématerületekre terjednek ki: fenntartható fejlődés (kiemelten fenntartható fogyasztás témakör), környezetvédelem és természetvédelem, anyag- és energiatakarékosság, megújulóenergia-hasznosítás, klímaváltozás, megváltozott klímaviszonyokhoz való alkalmazkodás, közlekedési energiamegtakarítás. Mindezek természetesen a gyermekek nyelvén, számukra érthető módon kerülnek kidolgozásra. 

Szakmai, technikai részletek: 

A tervezett szemléletformálási programelem elsődleges célcsoportja a 1. célcsoportba tartozó kisgyerekek, a 3-17 éves korosztályból főként a 3-10 éves óvodások és alsó tagozatos iskolások. Az óvodások és kisiskolások a legkönnyebben formálhatók, azonban az ő nyelvükön a legnehezebb megfogalmazni a környezet- és az energiatudatossági szempont- és érvrendszert. Egyértelmű, hogy ennek a korosztálynak a klíma és energia elvont fogalom, ezért esetükben sokkal inkább érzelmi alapú megközelítést és gyakorlati feladatokat kell tervezni. Mindezekre építve kialakítható az a szokás- és készségrendszer, melynek elméleti hátterét a későbbi tanulmányaik során ismerik meg.

A részükre az alábbi programok kerülnek megrendezésre: 

  • rajzos foglalkozások,
  • memóriavetélkedők,
  • szemléltető eszközökkel való ismeretbővítés,
  • ismeretterjesztők vetítése
  • „kérdezz-felelek” játék.

Várható látogatói létszám: 55 fő aktív résztvevő, 170 fő passzív résztvevő

Célcsoport: 1. célcsoportba tartozó gyerekek (a 3-17 éves korosztályból főként a 3-10 éves óvodások és alsó tagozatos iskolások) 

Hatás: A lakosság körében, főként már gyermekkortól, törekedni kell a környezet- és energiatudatos szemlélet kialakítására, fontos, hogy az energiatudatosságot már az iskolákban lássák-tanulják a gyerekek. A szemléletváltással elérhető lesz, hogy növekedjen az igény az energiatakarékosságra és az energiahatékonyságra, mely Földünket hosszú távon teszi élhetővé.