Ibolya Utcai Általános Iskola

Debrecen

Havi szakkör
Formációs táncok

Ennek keretében tánc- és kézműves foglalkozásokat tartunk, melynek keretében a tanulók megismerik a formáció műfaját, sajátosságait, alapfokú tánctechnikai ismeretekre tesznek szert, megtanulják a csoportban működés, együttműködés szabályait.

14 alkalommal
Alkalmanként 20 résztvevővel
A megvalósítás ideje: 2013/2014-es tanév

 

Heti szakkör
Világtáncok

Heti szakkör keretében tánc- és kézműves foglalkozások tartunk, melynek keretében a tanulók a világtáncokba nyernek betekintést és alapfokú tánctechnikai ismeretekre tesznek szert a klasszikus táncok, az európai népek táncai témakörben; megismerik és elkészítik az adott tánchoz kapcsolódó egyszerűbb jelmezeket, ruha kiegészítőket.Mindeközben lehetőség nyílik tehetségkutatásra, s a zenéhez, tánchoz kötődő játékok megtanulására.

20 alkalommal
Alkalmanként 20 résztvevővel
A megvalósítás ideje: 2013/2014-es tanév

 

Témahét
Bentlakásos tábor keretében

5 nap, napi 7 órás foglalkozás (4 óra tánc, 2 óra kézműves, 1 óra viselkedéskultúra foglalkozás)A tábor keretében táncprodukció színpadra állítása valósul meg a világtáncok köréből. A választott tánc technikájának elsajátítására, begyakorlására nyílik lehetőség, s a tanulók képesek lesznek azt stílusosan eltáncolni, közönség előtt bemutatni.A kézműves foglalkozások keretében ruha kiegészítőiket, kellékeiket tervezik meg és készítik el.A viselkedéskultúra foglalkozásokon a társas érintkezés alapvető szabályait sajátítják el.

1 alkalommal (5 nap)
Alkalmanként 30 résztvevővel
A megvalósítás ideje: 2012/2013-as tanév 2. féléve (2013. június-augusztus között)