Projekt Összefoglalása

A 25 éves közösségszervező és 16 éves iskolafenntartói tapasztalattal rendelkező Valcer Táncstúdió a művészeti nevelés és a szabadidő-kultúra eszközeivel járul hozzá a holdudvarában élő családok társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió megerősítéséhez annak érdekében, hogy a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola hátrányos helyzetű tehetséges diákjai számára kitörési lehetőségeket mutassanak. A bevonni kívánt célcsoporttal a szervezet hozzájárul család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését.

A mai fiataloknak rendkívül nagy szükségük van arra, hogy jól működő családi életekbe kapjanak bepillantást, kialakuljon bennük az igény az elkötelezett, tartós párkapcsolat, a szülői szerep, majd tervezett gyermekvállalás iránt. Így visszanyerjék hitüket abban, hogy számukra az élet családi és civil hivatásukban is sok örömöt tartogat. Bátorítsuk és biztassuk őket, hogy van esélyük és képesek kiegyensúlyozott, harmonikus és boldog családi életek kialakítására.
A családi életre nevelés megvalósításához új forma szükséges, a pszichoedukáció mellett a személyiségfejlesztés modern szemlélete. Azért, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is, és igazán bensővé váljanak a gyermekekben/fiatalokban az általunk közvetített attitűdök és értékek.

Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos frontális oktatás helyett, a tanár a diákokat, a felnőtt a gyerekeket egyenrangú partnerekként kezelve, interaktív technikákat alkalmazva, oldottabb légkörben valósítsa meg óráit. A pedagógus kilépve a tanulási teljesítményt értékelő és magatartást fegyelmező szerepköréből, elfogadó és értékadó, a családbarát szemléletmódot hitelesen képviselő személyként kell, hogy jelen legyen. Ezeken a foglalkozásokon játsszunk együtt, beszélgessünk a fiatalokkal, és az új ismereteket is igyekezzünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni!

Ezen újszerű szemléletmód eszközei a közösen végzett gyakorlatok, játékok, a drámapedagógia elemek alkalmazása, a projektmunka. A közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz, hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, együtt jussanak el egy-egy igazság felismerésére. Az élményszinten történő tanulás a felszíni racionális elsajátítás helyett, a mélyebb érzelmi megértést is lehetővé teszi, ezzel segíti elő a különböző értékekkel való azonosulást. Az emberi méltóság, a tisztelet fontosságára neveléssel, egymás elfogadásával, a rávezetéssel, az elgondolkodtatással hiszünk abban, hogy a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válnak.

Tudatosítsuk bennük: a döntés az ő kezükben van, az ő felelősségük! Teremtsünk esélyt a fiatalok számára, hogy boldog családi életet alapíthassanak, s a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre! Azon fáradozzunk, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és a harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei elmélyüljenek, felismerjék a veszélyes élethelyzeteket, belső meggyőződésből tudjanak „igen”-t mondani a valódi értékekre és „nem”-et a káros szenvedélyekre!

Céljaink:

 • A foglakozások révén fejlődjön a fiatalok önismerete, önértékelése, kommunikációs képessége, és érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni a különböző élethelyzetekben.
 • A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet, és az egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik mélyüljenek el.
 • Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket, s meggyőződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre, és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra, alkoholra, drogra és szexuális promiszkuitásra. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek, a művi abortuszok száma.
 • A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre. A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. Ennek ki kell terjednie: – a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre, hanem át kell fognia az élet minden területét), – a gyermekekre és fiatalokra, – és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra, elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra.

Távolabbi célunk: A családnak, mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által, részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. Ezt szolgálná a családi életre nevelő programok megvalósításában közreműködők civil szervezetek hálózata, melyek közötti együttműködés még szorosabb és hatékonyabb lesz a későbbiekben.

Megvalósítás kezdete: 2017.02.01 
Megvalósítás vége: 2019.02.28 

 

2016.12.23.

A Valcer Táncstúdiót, mint pályázót az EFOP-1.2.1-15 Védőháló a családokért konstrukció keretében a közreműködő szervezet 36 319 586 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogató döntés megérkezett.

A 25 éves közösségszervező és 16 éves iskolafenntartói tapasztalattal rendelkező Valcer Táncstúdió a művészeti nevelés és a szabadidő-kultúra eszközeivel járul hozzá a holdudvarában élő családok társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió megerősítéséhez annak érdekében, hogy a Valcer Alapfokú Művészeti Iskola hátrányos helyzetű tehetséges diákjai számára kitörési lehetőségeket mutassanak.
A bevonni kívánt célcsoporttal a szervezet hozzájárul család társadalmi szerepének megerősítéséhez, a családi kohézió növeléséhez, a családok életvezetési kompetenciáinak fejlesztéséhez, elősegítve a fiatalok családi életre való felkészülését, a nők és férfiak társadalmi egyenlőségét, ösztönözve a generációkon átívelő együttműködést, valamint szolgáltatásokkal segítik a krízishelyzet megelőzését.
A mai fiataloknak rendkívül nagy szükségük van arra, hogy jól működő családi életekbe kapjanak bepillantást, kialakuljon bennük az igény az elkötelezett, tartós párkapcsolat, a szülői szerep, majd tervezett gyermekvállalás iránt. Így visszanyerjék hitüket abban, hogy számukra az élet családi és civil hivatásukban is sok örömöt tartogat. Bátorítsuk és biztassuk őket, hogy van esélyük és képesek kiegyensúlyozott, harmonikus és boldog családi életek kialakítására.
A családi életre nevelés megvalósításához új forma szükséges, a pszichoedukáció mellett a személyiségfejlesztés modern szemlélete. Azért, hogy ne csak oktassunk, hanem neveljünk is, és igazán bensővé váljanak a gyermekekben/fiatalokban az általunk közvetített attitűdök és értékek. Fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos frontális oktatás helyett, a tanár a diákokat, a felnőtt a gyerekeket egyenrangú partnerekként kezelve, interaktív technikákat alkalmazva, oldottabb légkörben valósítsa meg óráit. A pedagógus kilépve a tanulási teljesítményt értékelő és magatartást fegyelmező szerepköréből, elfogadó és értékadó, a családbarát szemléletmódot hitelesen képviselő személyként kell, hogy jelen legyen. Ezeken a foglalkozásokon játsszunk együtt, beszélgessünk a fiatalokkal, és az új ismereteket is igyekezzünk – előadás helyett – közös munkával felfedezni! Ezen újszerű szemléletmód eszközei a közösen végzett gyakorlatok, játékok, a drámapedagógia elemek alkalmazása, a projektmunka. A közösen megélt élmény hozzásegít ahhoz, hogy a foglalkozást tartók és a fiatalok közelebb kerüljenek egymáshoz, együtt jussanak el egy-egy igazság felismerésére. Az élményszinten történő tanulás a felszíni racionális elsajátítás helyett, a mélyebb érzelmi megértést is lehetővé teszi, ezzel segíti elő a különböző értékekkel való azonosulást. Az emberi méltóság, a tisztelet fontosságára neveléssel, egymás elfogadásával, a rávezetéssel, az elgondolkodtatással hiszünk abban, hogy a fiatalok az átgondolt kérdések és információk birtokában önálló, felelősen cselekvő, érett személyiséggé válnak. Tudatosítsuk bennük: a döntés az ő kezükben van, az ő felelősségük!

Teremtsünk esélyt a fiatalok számára, hogy boldog családi életet alapíthassanak, s a felnövekvő nemzedéknek nagyobb esélye legyen a kiegyensúlyozottabb házasságra és a boldog családi életre! Azon fáradozzunk, hogy a fiatalok egészséges életmóddal és a harmonikus családi élettel kapcsolatos ismeretei elmélyüljenek, felismerjék a veszélyes élethelyzeteket, belső meggyőződésből tudjanak „igen”-t mondani a valódi értékekre és „nem”-et a káros szenvedélyekre!
Céljaink:

 • A foglakozások révén fejlődjön a fiatalok önismerete, önértékelése, kommunikációs képessége, és érettebb személyiséggel felelősebb döntéseket tudjanak hozni a különböző élethelyzetekben.
 • A fiatalok tegyék magukévá az egészségmegőrző szemléletet, és az egészséges életmóddal és harmonikus családi élettel kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik mélyüljenek el.
 • Az ifjúság ismerje fel a veszélyes helyzeteket, s meggyőződéssel tudjon IGEN-t mondani a valódi értékekre, és NEM-et a káros szenvedélyekre: a dohányzásra, alkoholra, drogra és szexuális promiszkuitásra. Így csökkenjen a szexuális úton terjedő betegségek, a művi abortuszok száma.
 • A felnövekvő nemzedéknek legyen nagyobb esélye a kiegyensúlyozott házasságra és a boldog családi életre.

A fenti cél érdekében a nevelést tartjuk a legfontosabb és leghatékonyabb eszköznek az élet minden területén. Ennek ki kell terjednie:

 • a házasságban és családban élő felnőttekre (a felnőttképzés nem szorítkozhat csupán szakmai továbbképzésre, hanem át kell fognia az élet minden területét),
 • a gyermekekre és fiatalokra,
 • és a velük intézményes vagy szervezett formában foglalkozókra, elsősorban a közoktatásban tevékenykedő pedagógusokra.

Távolabbi célunk:
A családnak, mint a társadalom alapsejtjének erősítése részben a ma felnövekvő nemzedék nevelése által, részben a gyermekeiket nevelő mai szülők segítése által. Ezt szolgálná a családi életre nevelő programok megvalósításában közreműködők civil szervezetek hálózata, melyek közötti együttműködés még szorosabb és hatékonyabb lesz a későbbiekben.
Az európai uniós támogatás segítségével a fent megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó programelemek megvalósítása a támogatási szerződés megkötését követően rövid időn belül elindulnak.

 

2017.02.10.

A Valcer Táncstúdiót, mint pályázót az EFOP-1.2.1-15 konstrukció keretében a közreműködő szervezet 36 319 586 forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási szerződés megérkezett.

Támogatási szerződés aláírására a nyertes és a Közreműködő szervezet között 2017.02.10.-én került sor.

Megvalósítás kezdete: 2017.02.01.
Megvalósítás vége: 2019.02.28.