EFOP-1.2.1-15-2016-00374

00374-240x457@2xEmberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Védőháló a családokért”
Támogatás a családi kohézió erősítését elősegítő programok megvalósítására.
Kódszám: EFOP-1.2.1-15-2016-00374

Az Európai Unió és a Magyar Állam a Valcer Táncstúdió EFOP-1.2.1-15-2016-00374 számú, Védőháló a tehetséges gyerekeket nevelő családokért Debrecenben és Nyíradonyban című projektjének megvalósításához 100%-os intenzitású 36 319 586 Ft támogatást nyújt.

A projekt megvalósításának ideje:

2017. február 1 – 2019. február 28.

A projekt általános célkitűzése:

A család társadalmi szerepének megerősítése, a családi kohézió növelése a krízishelyzetek kezelése, illetve kialakulásuk megelőzése, olyan komplex szolgáltatások nyújtásával, amelyek – a kötelező önkormányzati alapellátási feladatokat kiegészítik és – egyszerre több oldalról és egymás hatását erősítve kezelik a problémákat.

Szakmai programunkban vállalt célkitűzések:

  • A családalapítás előtt álló fiatalok és fiatal szülők felkészítése a családi életre, a konfliktuskezelési, életviteli, életvezetési, válságkezelési kompetenciáik erősítésével
  • Sajátos- vagy nehéz élethelyzetben lévő családok támogatása, helyzetének javítása az önkormányzati családsegítő intézmények tevékenységét kiegészítő segítő szolgáltatásokkal
  • A nemzedékek közti együttműködés erősítése, a családon belül a generációk közti együttműködés javításával, az idősebb generáció aktívabb bevonásának elősegítésével

A megvalósítás módszertana:

3 nagyrendezvény, 12 tábor, 18 tematikus nap, 25 klubfoglalkozás, kiscsoportos foglalkozások, interaktív előadások, ifjúsági- és felnőtt képzések, családi workshopok, kompetencia-fejlesztő tréningek, online kapcsolattartás

  • több mint 70 rendezvény
  • 1 500 – 2 000 résztvevő
  • 10 civil és egyházi együttműködő szervezet
  • 4 megvalósításba bevont település