EFOP-3.3.2-16-2016-00153

Támogatás adatlapja

Pályázó neve: Valcer Táncstúdió
Projekt megnevezése: Én táncolnék veled – felkérés keringőre
OP név: EFOP
Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-3.3.2-16 – Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért
Projekt helyszíne (régió): Észak-Alföld
Projekt helyszíne (megye): Hajdú-Bihar
Projekt helyszíne (település): Debrecen
Megítélt összeg: 25 000 000 .- HUF
Támogatás aránya: 100 %
Támogatási döntés dátuma: 2018.01.08
Forrás: ESZA
Ország: Magyarország
Beavatkozási kategória: A korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a korai iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítása a koragyermekkori nevelésben, az alap- és középfokú oktatásban, ideértve az oktatásba való visszatérést ösztönző formális, informális és nem formális tanulási formákat is, Nem alkalmazható, Nem alkalmazható, Oktatás, Vissza nem térítendő támogatás
Uniós társfinanszírozási ráta: 84,99998 – ESZA
Projekt összköltség: 25 000 000 .- HUF