TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0012

A Fejlődés (Val)ceremóniája program

A Valcer Táncstúdió a TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0012-es számú pályázat keretében a Fejlődés (Val)ceremóniája elnevezést viselő programjában az alábbi — a fenti pályázat keretében támogatott képzéseket hirdeti:

  • Személyes ügyfélszolgálati asszisztens
  • ECDL tanfolyam
  • Társastánc csoportvezető képzés

A képzésre jelentkezhet minden hátrányos helyzetű személy, aki erről igazolással rendelkezik.*

A képzés kezdetének tervezett ideje: 2011 második féléve

* A hátrányos helyzet értelmezése jelen pályázatban és annak igazolására vonatkozó feltételek:

Hátrányos helyzetű Igazolás módja
Romák Önkéntes nyilatkozat
Alapfokú iskolai oktatásból lemorzsolódottak
(Kevesebb, mint 8 általános iskolai osztályt elvégzettek)
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Alacsony végzettségűek
(Alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők)
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Képesítés nélküliek
(érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők)
Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata
Regisztrált álláskeresők Munkaügyi központ igazolása a munkaügyi regisztrációról
Tartósan inaktívak
(Munkaképes korú, vagyis 15 és 64 év közötti személy, aki legalább 12 hónapja nem foglalkoztatott, és nem is regisztrált munkanélküli)
Munkaügyi központ igazolása
GYED-en, GYET-en vagy GYES-en lévők, vagy GYEDről, GYET-ről, GYES-ről a munka világába (legfeljebb hat hónapja) visszatérők MÁK vagy OEP igazolás
Megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek Ezt igazoló hivatalos dokumentumok
Hátrányos helyzetű munkavállaló
Az előző 6 hónapban nem állt rendszeresen fizetett alkalmazásban Munkaügyi központ igazolása
Nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3) Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló hivatalos dokumentumok
Az Európai Unió valamely tagállamának olyan ágazatában vagy szakmájában dolgozik, amelyben 25%-kal nagyobb a nemi egyensúlyhiány, mint e tagállam valamennyi gazdasági ágazatára jellemző átlagos egyensúlyhiány, és ezen alulreprezentált nemi csoportba tartozik Ezt igazoló hivatalos dokumentum
Az Európai Unió valamely tagállamának etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésének vagy szakmai tapasztalatának megerősítésére van szükség ahhoz, hogy javuljanak munkába állási esélyei egy biztos munkahelyen. Önkéntes nyilatkozat
Súlyosan hátrányos helyzetű munkavállaló
Bármely olyan személy, aki legalább 24 hónapja munkanélküli. Munkaügyi központ igazolása