Közép Utcai Óvoda

Heti szakkör – ZENEOVI – OVISTÁNC

Célja, hogy a zene segítségével fejlessze a gyermekek értelmi és testi képességeit

Tartama: komplex zenei és mozgásfejlesztés

  • Ritmusgyakorlatok végzése, ritmushangszerek megszólaltatása
  • jazz-, vagy balett-tréning
  • mesejátékok, gyerektáncok,
  • körjátékok, improvizatív játékok

24 alkalommal heti 2X30 perc

Alkalmanként 16 résztvevővel, két csoportban

2011. I. félév – április 01. és június 30. között

2011. II. félév – október 01. és december 31. között

 

Témanapok

1.  Egy nap a tánciskolába

„Valceremónia” – táncbemutató, – bábjáték

– rajzverseny, öltöztető verseny, végül össztánc

2.  Szülőkkel közösen megvalósított program

„Népek táncai, tánccal a Föld körül” – táncbemutató, és tánctanítás – nemzeti jelleg megmutatkozása a táncban

3. Egy nap a zeneiskolába

„Utazás Hangszerországba” – tánc- és hangszerbemutató, hangszerfelismerési játékok, megszólaltatás, tánciskola és össztánc zenekari kísérettel.

3 alkalommal, alkalmanként 5 óra

Alkalmanként 40 résztvevővel

2011. I. félév (április-június)

2011. II. félév (október-december)

2012. I. félév (április-június 10-ig)