Ibolya Utcai Általános Iskola

Debrecen

Havi szakkör felső tagozatban:

Tánctanfolyam tartása, melyen tanulók a táncműfajokban nyernek betekintést és alapfokú tánctechnikai ismeretekre tesznek szert a klasszikus táncok, magyar táncok, az európai népek táncai és a XXI. század táncirányzatai témakörben.

Tehetségkutatás, a zenéhez, tánchoz kötődő tartalmas szabadidős programok gyakorlati megismertetése.

A táncórákat fakultatív kézműves programok színesítik.

5 alkalommal, alkalmanként 90 perc

Alkalmanként 20 résztvevővel

2012. I. félév (január- május)

Heti szakkör alsó tagozatban

Gyerektánc szakkör keretében a tánctanulás megalapozása

Gyermek-, népi játékok, táncok, gyermekmondókákra, gyermekversekre, mesés gyermekdalokra épülő táncmotívumok, etűdök és koreografált mozgássorok,

Gyermektánc koreográfiák; egyszerű történetek, mesék állóképek (rögzített mozdulat), képsorok (mozdulat és mozgássor) előadása csoportban és egyénileg

A táncórákat fakultatív kézműves programok színesítik.

18 alkalommal, alkalmanként 45 perc

Alkalmanként 20 résztvevővel

2011. I. félév – április és június között 8 alkalom,

2011. II. félév – október és december között 10 alkalom

Versenyek, vetélkedők

1. Maratoni táncverseny a tánc világnapja alkalmából: tánc és illemtan verseny

2.  „Ki nyer ma? Tánc és muzsika nem csak tíz percben!” – csapatverseny tánc – zene – képzőművészet témakörben – diáknap keretében lebonyolított vetélkedő az iskola által választott időpontban

A versenyeket, vetélkedőket fakultatív kézműves programok színesítik.

2 alkalommal, alkalmanként 4 óra

Alkalmanként 40 résztvevővel

2011. II. félév (október-december); 2012. I. félév (április-június 10-ig)

Témanapok

Kulturális műsorok bemutatása és a résztvevők bevonása a programba témanapok keretében

1.  „Valceremónia” –latin-amerikai és standard táncok bemutatója– tánctörténet képekben kiállítás és előadás, össztánc

2.  „Népek táncai, tánccal a Föld körül” – táncbemutató, kiállítás és tánctanítás – nemzeti jelleg megmutatkozása a táncban

3. „Az élő zene varázsa” – tánc- és hangszerbemutató, tánciskola zenekari kísérettel

A témanapokat fakultatív kézműves programok színesítik.

3 alkalommal, alkalmanként 4 óra Alkalmanként 200 résztvevővel
2011. I. félév (április-június); 2011. II. félév (október-december);2012. I. félév (április-június 10-ig)

Témahét

Helyben rendezett intenzív tábor 4 nap időtartamban

melyben a választott táncok technikájának elsajátítására, begyakorlására nyílik lehetőség, s a tanulók képesek lesznek azok stílusos eltáncolására, közönség előtti bemutatására.

A választható tematika tartalma: Klasszikus táncok és egy formációs tánc, pld. Palotás, Keringő, Polka

1 alkalommal, 4 nap, naponta 6 órában

Alkalmanként 20 résztvevővel

2011. I. félév (június)